Diensten

nomer-ict levert een groot aantal diensten. U kunt deze diensten als losse modules afnemen of de complete realisatie van uw project aan nomer-ict overlaten.

nomer-ict is uw partner voor

 • Brainstormsessies;
  U heeft een basisidee, maar kunt nog niet alle details invullen.

 • Functioneel ontwerp;
  Het uitgewerkte idee wordt beschreven zodat ontwikkelaars uw idee kunnen omzetten naar software.

 • Technisch ontwerp;
  Het technisch ontwerp beschrijft de richtlijnen en technische basis voor de software.

 • Software ontwikkeling;
  De daadwerkelijke ontwikkeling van de software zelf.

 • Project management.
  Managen van het project en tijdig constateren van eventuele problemen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar kan u kosteloos worden toegezonden.

algemene voorwaarden nomer-ict